Kamininstallationer

Kamininstallation med Björsby Rör i Luleå

Givetvis säljer vi inte endast kaminer, vi tar helhetsansvaret och både levererar fram till dörren samt installerar den på ett fackmannamässigt sätt. På så sätt blir det enda ansvaret som vilar på dina axlar att välja vilken kamin du vill ha.

Du kan kontakta oss för råd och tips och såklart en kostnadsfri offert!

mido-fedsten-miljoe

Att tänka på

Bygglov

För att få lov att sätta in en braskamin eller skorsten i huset, måste du ansöka om byggnadslov. Det gäller också om du installerar eller byter ut din befintliga braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller någon annan förändring av eldstadens funktion. Innan du får påbörja arbetet måste du ha ansökt och fått ett sk. beslut om startbesked från Stadsbyggnadskontoret i din kommun. Nummer till kommun är:

Luleå: 0920 45 30 00

Boden:  0921-62000

Be om att få bli kopplad till stadsbyggnadskontoret.

Hembesök & inspektion

Vi behöver även han inspektera braskamin och skorsten, eller tänkt plats där kaminen ska stå. När vi gjort undersökningen, ger vi dig besked dels om rökgången är hel eller om det till exempel måste utföra skorstenstätning på rökkanalen, dels vilken rökpipa du kan ansluta braskaminen till. Vi ger dig också uppgift på vilken dimension kaminens anslutningsrör måste ha. Detta är viktigt när du sedan ska välja braskamin.Vi lämnar alltid garanti på alla våra arbeten. Det gör att du som kund helt kan lita på att jobbet blir väl utfört. Vi är stolta och glada över att så många av våra kunder är återkommande, det ser vi som ett tecken på att vår arbetsgaranti har gett intryck.

BEGÄR OFFERT
mido-fedsten-miljoe